การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2
การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2 เพื่อประชาสัมพันธ์ภระกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ในงาน "เยือนถิ่นล้านนา ยลค่าภูมิปัญญาไทย" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่ 7 - 16 กันยายน 2561
More

การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์

การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์
หลักสูตรพัฒนาความรู้ของผู้ประอบการด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงนวัตกรรมศรศฐกิจสร้างสรรค์ หัวข้อ "การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ " โดย คุณ นุสรา เตียงเกตุ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ                                                                                                                               ...
More