การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์

หลักสูตรพัฒนาความรู้ของผู้ประอบการด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงนวัตกรรมศรศฐกิจสร้างสรรค์

หัวข้อ “การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ “

โดย คุณ นุสรา เตียงเกตุ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ