งาน “Thailand Innovation Hubs 4.0s” วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน