เปิดรับสมัครเข้าร่วม “หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการด้านผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ”

Spoke Textiles ผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและต้องการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ณ ศูนย์การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ใน วันที่  16 – 17 สิงหาคม และ 23 – 24 สิงหาคม2561

ผู้เข้าอบรมครบทั้ง 4 วัน จะได้รับใบประกาศณียบัตร

**รับจำนวนจำกัด**

ดูรายละเอียดการอบรม